آیا می‌خواهید در ایسلند کار کنید؟

بنابراین مهم است تا ضمن شناخت حقوق خود در محل کار، از آنها دفاع کنید.

در این وب‌سایت، می توانید درباره مهمترین حقوق و شرایط اشتغال خود، مطالبی مطالعه کنید.

در مورد حقوق خود در محل کار، مطالعه کنید.

آیا به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، و یا اینکه باید دستمزد پرداخت نشده خود را مطالبه کنید؟
با اتحادیه خود تماس بگیرید. 

آیا از شخص شما یا از آشنای شما، در محل کار سوء استفاده شده است؟
با استفاده از فرم زیر، با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

ما بدون هرگونه افشاگری نام شما به کارفرمایتان، صرفا از طرف شما و با اجازه شما، وارد عمل خواهیم شد.

 

Logo ASÍ

درباره ما

ای اس آی (ASÍ) در کنار کارگران، و برای کارگران است.

حفاظت از حقوق شما

اطلاعات بیشتر

رسانه

ما همه از حقوق بشر برخوردار هستیم

[macroErrorLoadingPartialView]