Làm việc tại Iceland?

Điều quan trọng là bạn hiểu và biết cách bảo vệ quyền lợi của mình tại nơi làm việc

Trên website này, bạn có thể tìm hiểu về các quyền và những điều khoản lao động quan trọng nhất

TÌM HIỂU QUYỀN CỦA BẠN TẠI NƠI LÀM VIỆC

Bạn muốn biết thêm thông tin hoặc cần yêu cầu bồi thường cho khoản tiền lương chưa thanh toán?
Hãy liên hệ với công đoàn của bạn

Bạn hay ai đó bạn biết đang bị bóc lột tại nơi làm việc?
Hãy liên hệ với chúng tôi bằng mẫu dưới đây

Liên hệ

Chúng tôi sẽ không tiết lộ tên của bạn cho chủ sử dụng lao động và sẽ chỉ hành động thay mặt bạn khi được bạn cho phép

 

Logo ASÍ

Về chúng tôi

ASÍ được thành lập bởi người lao động và vì người lao động

Tìm hiểu quyền của bạn

THÊM THÔNG TIN

PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

Tất cả chúng ta đều có nhân quyền