Jūsų teisės darbe

Svarbu žinoti ir saugoti savo teises darbe. Šiame tinklalapyje rasite informaciją apie svarbiausias teises ir įdarbinimo sąlygas. Islandijos profesinės sąjungos šimtmetį kovojo už šias teises ir svarbu, kad visi kartu jas saugotume.

Šiame puslapyje

Jei turite abejonių ar klausimų apie savo teises, susiekite su savo profesine sąjunga

Atlyginimai ir kitos sąlygos

Pagal Islandijos įstatymus, dėl atlyginimų ir kitų įdarbinimo sąlygų tarpusavyje derasi profesinės sąjungos ir darbdaviai. Derybų metu nustatomos minimalios teisės visiems darbuotojams. Svarbu žinoti, kuri kolektyvinė sutartis galioja jūsų darbui, nes joje rasite jums galiojančią informaciją apie atlyginimus bei teises ir pareigas jūsų darbe. Daugumą kolektyvinių sutarčių galima rasti profesinės sąjungos tinklalapyje.

Svarbu atsiminti, kad atlyginimas ir kitos sąlygos, dėl kurių susitariate su savo darbdaviu, jokiu būdu negali būti prastesnės, nei nurodyta kolektyvinėje sutartyje. Tačiau galima susitarti dėl didesnio atlyginimo ir geresnių sąlygų, negu nurodyta kolektyvinėje sutartyje.

Alyginimas ir kitos sąlygos turi būti aiškiai nustatytos prieš pradedant dirbti. Derėtis bus daug sunkiau, jei jau būsite pradėję darbą.

Bandomuoju laikotarpiu visada privaloma mokėti atlyginimą

Darbuotuojams iš užsienio atlyginimai turi būti mokami pagal jų turimus diplomus ir darbo patirtį. Kvalifikacijas turi oficialiai pripažinti atitinkama valdžios institucija.

Tikrinkite savo algalapį

VIsada patikrinkite savo algalapį

DAUGIAU INFORMACIJOS

Bedras valandinis tarifas (isl. jafnaðarkaup)

Bendras valandinis tarifas nėra nustatytas. Jeigu jūs dirbate tokiu tarifu, yra tikimybė, kad jums moka mažiau, nei gautumėte dirbdami pagal atskirus dieninio darbo ir viršvalandžių tarifus.

Darbo valandos

Islandijos įstatymai numato bendrą taisyklę, kad darbas pilnu etatu susideda iš nedaugiau nei penkių darbo dienų per savaitę po aštuonias valandas,t. y. iš viso 40 valandų per savaitę.

Tačiau atskirų profesinių sąjungų kolektyvinėse sutartyse yra tiksliau nurodyta, kaip organizuoti darbuotojų darbo valandas. Visi viršvalandžiai turi būti apmokami pagal viršvalandžių tarifą.

Kvalifikacija

Kai kuriems darbams reikalingas profesinis diplomas, specialūs leidimai arba su darbu susijusiję sertifikatai arba pažymėjimai, pavyzdžiui, aukštesnės kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Užsienyje įgytas išsilavinimas dažnai gali būti oficialiai pripažintas Islandijoje, o kai kuriais atvejais gali būti patvirtinta ir patirtis toje profesijoje.

Poilsis ir atostogos

Poilsis ir laisvadieniai

Darbuotojai turi gauti ne mažiau nei 11 valandų nenutraukiamo poilsio per kiekvieną 24 valandų laikotarpį ir ne mažiau nei vieną laisvadienį per savaitę. Dėl tam tikrų aplinkybių poilsio laikas gali būti trumpesnis.

Valgymo ir kavos pertraukos

Valgymo ir kavos pertraukos skirtingose darbovietėse nustatomos skirtingai. Valgymo pertraukos dažniausiai trunka 30-60 minučių. Jums taip pat turėtų būti suteikiamos kavos pertraukos, dažniausiai 5 minutės už kiekvieną išdirbtą valandą. Prisiminkite, kad turite teisę gauti valgymo ir kavos pertraukas.

Atostogos

Teisės į atostogas yra dvejopos: teisė išeiti atostogų ir tesė gauti atostoginius. Visi darbuotojai turi teisę išeiti vasaros atostogų.

Atostoginiai apskaičiuojami kaip mėnesinio atlyginimo dalis ir dažniausiai sudaro 10.17%. Atostoginiai gali būti išmokami šiais būdais:

 1. Darbuotojui atostogaujant išmokamas jo įprastas mėnesinis atlyginimas
 2. Atostoginiai kaupiami atskiroje banko sąskaitoje
 3. Atostoginiai išmokami kiekvieną mėnesį kaip priedas prie atlyginimo. Šis variantas dažnai taikomas darbuotoją įdarbinus laikinai

Išeidami iš darbo nepamirškite, kad turitę teisę gauti nepanaudotus atostoginius, jei tokių turite

Gruodžio mėnesio ir atostogų priedai

Gruodžio mėnesį yra išmokamas gruodžio mėnesio priedas. Jei esate įdarbintas pirmą gruožio savaitę ARBA dirbote tam pačiam darbdaviui 12 savaičių iš eilės, turite teisę gauti gruodžio mėnesio priedą.

Atostogų priedas (isl. orlofsuppbót) yra išmokamas birželio mėnesį. Jei esate įdarbintas balandžio pabaigoje, gegužes pradžioje ARBA jei dirbote pas tą patį darbdavį 12 savaičių iš eilės, tais metais, kuriais yra atostogos, turite teisę gauti atostogų priedą.

Neišmokėtas gruodžio menėsio priedas turi būti išmokamas nutraukiant darbo sutartį

Teisės sergant

Ligos ir nelaimingi atsitikimai

Jei susirgote ar patyrėte nelaimingą atsitikimą ir dėl sveikatos būklės negalite dirbti, turite teisę nedirbti. Pagal Islandijos įstatymus, už kiekvieną išdirbtą mėnesį suteikiamos dvi apmokamos nedarbingumo dėl ligos dienos. Apie ligą privaloma pranešti darbdaviui, nes kitu atveju galite netekti atlyginimo kol dėl ligos nedirbate.

 

Nelaimingi atsitikimai darbe

Jie susižeidėte darbe, pakeliui į darbą arba iš darbo, papildomai prie savo sukauptų apmokamų nedarbingumo dienų, turite teisę į papildomas ligos išmokas, kurios mokamos kaip dieninio darbo atlyginimas laikotarpiu iki trijų mėnesių. Jei susižeidėte darbe, nepamirškite susisiekti su savo profesine sąjunga.

Jei susižeidėte darbe, nepamirškite susisiekti su savo profesine sąjunga

Vaikų ligos dienos

Vaiko ligos atveju kolektyvinės sutartys suteikia teisę iki dviejų dienų kiekvieną dirbamą mėnesį neiti į darbą ir gauti pilną atlyginimą už dieninį ir pamaininį darbą. Išdirbus 6 mėnesius, turite teisę į 12 vaiko ligos dienų per kiekvieną 12-os mėnesių laikotarpį.

Nepamirškite informuoti savo darbdavio, kai negalite ateiti į darbą dėl vaiko ligos.

Darbo sutartis (isl. ráðningarsamningur)

Prašykite, kad nuo pat pradžių jums suteiktų raštišką darbo sutarį.

Darbo sutartyje turi būti nurodyta ši informacija:

 • darbuotojo vardas ir pavardė ir darbdavio vardas / pavadinimas
 • darbo vieta
 • trumpas darbo aprašymas
 • pirmoji darbo diena
 • įdarbinimo laikotarpis, jei sutartis terminuota
 • mėnesinis arba valandinis atlyginimas
 • darbo dienos ilgis
 • pensijų fondo pavadinimas
 • nuoroda į kolektyvinę sutartį

Nepamirškite sudaryti rašytinį susitarimą dėl savo darbo sąlygų, taip pat ir vėliau, jei daromi darbo sąlygų pakeitimai

Terminuotos ir neterminuotos darbo sutartys

Darbo sutartys gali būti terminuotos, pavyzdžiui, nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d., arba neterminuotos, kai įdarbinimo pabaiga nenurodoma.

Jei darbo sutartyje nėra nurodyta, kad įdarbinimas yra laikinas, sutartis laikoma neterminuota. Tokiu atveju, darbdavys privalo jums iš anksto pranešti apie darbo sutarties nutraukimą, pagal jūsų kolektyvinėje sutartyje nurodytą terminą.

Laisvai samdomi darbuotojai privalo patys pateikti savo mokesčių ataskaitas ir socialinio draudimo įmokas

Laisvai samdomi darbuotojai

Kai kurie darbdaviai ragina savo darbuotojus dirbit laisvai samdomą darbą. Jei jūsų darbdavys siūlo jums pasirašyti laisvai samdomo darbuotojo sutartį, gerai pagalvokite, kokios gali būti to pasekmės.

Jei dirbate laisvai samdomą darbą, tai reiškia, kad vykdote individualią veiklą. Laisvai samdomi darbuotojai neturi tokių pačių garantijų kaip įprasti darbuotojai.

Jei dirbate laisvai samdomą darbą, tai reiškia, kad vykdote individualią veiklą

Laisvai samdomas darbuotojas neturi teisės į

 • mokamas atostogas
 • išankstinį įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą
 • atlyginimą ligos metu arba patyrus nelaimingą atsitikimą

Laisvai samdomi darbuotojai taip pat privalo patys pateikti savo mokesčių ataskaitas ir socialinio draudimo įmokas.

Nedeklaruotas darbas (apmokamas „vokelyje“)

Kartais darbdaviai siūlo žmonėms nedeklaratuotą darbą (už kurį mokama „juodais“ pinigais „vokelyje“). Dažniausiai susitariama dėl mažesnio atlyginimo ir mainais už tai apie darbą nepranešama mokesčių inspekcijai. Nedeklaruotas darbas yra nelegalus ir nesuteikia jokios naudos darbuotojams. Nedeklaruotas darbas neužtikrina darbuotojo teisių, kurias jis turėtų dirbdamas legaliai, ir gali skaudžiai atsiliepti darbuotojui patyrus kokią nors nelaimę ar nesėkmę.

Svarbu su savo būsto nuomuotoju sudaryti nuomos sutartį

Nuoma iš darbdavio

Svarbu su savo būsto nuomuotoju sudaryti nuomos sutartį. Jei iš savo darbdavio nuomojatės butą arba kambarį, visada pasirašykite atskirą nuomos sutartį. Jūs turite tam tikras teises kaip nuomininkas, nesvarbu, ar vis dar dirbate tam darbdaviui, ar ne. Jūs visada turite teisę iš anksto sužinoti apie sutarties nutraukimą; paprastai terminas yra 3 mėnesiai nuomojant kambarį ir 6 mėnesiai nuomojant butą.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Pagal Islandijos įstatymus ir darbuotojų teises yra draudžiama įprastame darbe darbuotojus pakeisti savanoriais

Savanoriavimas

Pagal Islandijos įstatymus ir darbuotojų teises yra draudžiama įprastame darbe darbuotojus pakeisti savanoriais. Islandijoje savanoriavimas leidžiamas tik ne pelno siekiančiose labdaros organizacijose ir kultūrinėje arba humanitarinėje veikloje. Darbo sutartys, kuriose nurodytos mažiau palankios sąlygos nei numatytos kolektyvinėse sutartyse, negalioja.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Darbo sutarties nutraukimas

Jei norite išeiti iš darbo arba darbdavys nori jus atleisti, tai turi įvykti oficialiai. Įspėjimo terminas priklauso nuo kolektyvinės sutarties.

Jei norite išeiti iš darbo, privalote pateikti rašytinį pareiškimą. Įspėjimo terminas paparastai prasideda kito mėnesio pradžioje. Įspėjimo termino metu privalote dirbti ir tuo laikotarpiu turite visas savo, kaip nuolatinio darbuotojo, teises.

Atleisdamas darbuotoją darbdavys gali nuspręsti, kad darbuotojas neprivalo dirbti nuo įspėjimo iki atleidimo datos. Toks sprendimas leidžiamas, bet darbdavys privalo sumokėti pilną atlyginimą už visą laikotarpį iki atleidimo datos. Jei tuo laikotarpiu darbuotojas gauna kitų pajamų, jas galima išskaičiuoti iš atlyginimo.

Nepamirškite paprašyti rašytinio patvirtinimo, jei darbdavys nenori, kad dirbtumėte įspėjimo termino metu.

Jei jus atleido ir dar neradote kito darbo, užsiregistruokite „Vinnumálastofnun“ (Užimtumo tarnyba), kad įgytumėte teisę į nedarbo išmokas.

Jei reikia daugiau informacijos, susisiekite su savo profesine sąjunga.

Jei jūs arba jūsų pažįstamas asmuo yra išnaudojamas darbe
susisiekite su mumis užpildydami mūsų formą

Islandijos darbo teisė

Daugiau informacijos apie darbuotojų teises Islandijoje rasite mūsų tinklalapio skiltyje apie Islandijos darbo teisę (anglų kalba)

DAUGIAU INFORMACIJOS