Darba algas aprēķina lapa

Līdz ar algu Jums vienmēr ir tiesības saņemt arī algas aprēķina lapu.

Jūsu algas aprēķina lapā ir jābūt sadalītiem visiem maksājumiem, kas rada Jūsu kopējo algu, kā arī jābūt norādītam visam ko darba devējs ietur no Jūsu algas - nodokļiem, pensiju iemaksām, arodbiedrības nodevai utt.

Darba devējs ir atbildīgs par šo ieturēto maksājumu nogādāšanu attiecīgajiem saņēmējiem. Kad ieturēti visi obligātie maksājumi, paliek Jums izmaksājamā alga. Algas lapā ir jābūt norādītam, kuras arodbiedrības biedrs esat.

Savu algas aprēķina lapu parasti varat atrast savā internetbankā, sadaļā "elektroniskie dokumenti".

Alga
Algas aprēķina lapā ir jābūt jāuzrādītām visam, kas veido jūsu algu, piemēram, dienas likmes stundām, virsstundām, decembra bonusam utt.

Ieturējumi
Jūsu algas aprēķina lapā ir jābūt norādītam visam ko darba devējs ietur no Jūsu algas - nodokļiem, pensiju iemaksām, arodbiedrības nodevai utt. Darba devējs ir atbildīgs par šo ieturēto maksājumu nogādāšanu attiecīgajiem saņēmējiem. Kad ieturēti visi obligātie maksājumi, paliek Jums izmaksājamā alga.

Nodokļi
Darba devējiem katru mēnesi ir jāietur ienākuma nodoklis no strādnieka algas un tas jāiesniedz nodokļu birojā. Ikvienam ir tiesības uz personīgo nodokļu atlaidi. Jums ir jāinformē darba devējs, ka vēlaties izmantot savu nodokļu atlaidi, pretējā gadījumā darba devējs var atskaitīt visu nodokli no jūsu algas.

Pensijas
Visiem darbiniekiem vecumā no 16 līdz 70 gadiem saskaņā ar likumu jāiemaksā pensiju fondā. Pensiju fondi izmaksā vecuma pensijas, invaliditātes pensijas un nāves gadījumā pensiju maksājumus laulātajiem un/vai bērniem.

Jūs varat izvēlēties maksāt papildu pensijas fondā (I. viðbótarlífeyrissparnaður), kas ir privāts un nav obligāts. Jūs varat izvēlēties maksāt 2% vai 4% no algas. Ja Jūs esat izvēlējies maksāt veikt privātās pensijas uzkrājumu, darba devējam ir jāiemaksā papildu 2% Jūsu izvēlētajā fondā.

 Arodbiedrības biedra maksa
Darba algas izrakstā ir jābūt norādītam, kurā arodbiedrībā tiek veiktas iemaksas.

Ja neesat pārliecināts, vai Jūsu saņemtā algas ir aprēķināta pareizi, dodieties uz savu arodbiedrību un lūdziet viņiem kopā ar Jums pārskatīt algas lapas izrakstu