Kādēļ ir vērts būt par arodbiedrības biedru?

Arodbiedrību kustība ir lielākā sociālā kustība Islandē

Koplīgumi

Arodbiedrības slēdz koplīgumus par minimālo algu un citiem darba noteikumiem visiem Islandes darba tirgū strādājošajiem.

Koplīgumu slēgšana ir arodbiedrību galvenais uzdevums.

Informācija, algu prasības un juridiskie pakalpojumi

Arodbiedrības aizsargā Jūsu tiesības, sniedz konsultācijas, palīdz pieprasīt neizmaksāto algu un vajadzības gadījumos sniedz juridiskos pakalpojumus nesaskaņu gadījumos par algu aprēķināšanu.

Nevilcinieties vērsties pēc padoma savā arodbiedrībā! Arodbiedrības darbinieki rīkosies Jūsu vārdā tikai ar Jūsu atļauju.

Slimības pabalsti, brīvdienu mājas, atmaksas

Arodbiedrības pārvalda arī tālāk minētos fondus, kas nodrošina dažādas dotācijas un pabalstus, kas var kalpot kā būtisks atbalsts.

Slimības pabalstu fonds

Šis fonds sedz slimības pabalstu tiem biedriem, kuru iemaksas arodbiedrībai atbilst minimālajām prasībām un kuri nav spējīgi strādāt slimības vai nelaimes gadījuma dēļ. Fonds daļēji atmaksā saviem biedriem dažādu veselības programmu, vēža skrīninga utt. izmaksas. Lielākoties tiek atbalstītas arī dažādas brīvā laika aktivitātes, piemēram, sporta vai baseina kluba kartes iegāde.

Brīvā laika un atpūtas fonds

Arodbiedrības biedri var pieteikties brīvdienu māju īrei. Dažas arodbiedrības piedāvā arī atlaižu aviobiļetes un biļetes tūrisma kompānijās, atmaksu par naktsmītnēm ceļojot Islandē, makšķerēšanas un kempinga kartes.

Izglītība un kursi

Ja strādnieki vēlas izglītoties, viņi var pieteikties izglītības un kursu stipendijām no arodbiedrības izglītības fonda. Sazinieties ar savu arodbiedrību, lai saņemt informāciju par to, par kurām dotācijām jums ir tiesības saņemt atmaksu. Kā arī lielākā daļa arodbiedrību atmaksā islandiešu valodas kursus jau pēc pirmā mēneša iemaksas arodbiedrībā.

Profesionālā rehabilitācija

Ja slimības vai nelaimes gadījuma dēļ Jums nav tādas pašas darbspējas kā iepriekš, Jums jāsazinās ar VIRK (Profesionālās rehabilitācijas fondu).

Kurai arodbiedrībai man maksāt?

Tas ir atkarīgs no darba sfēras, kurā Jūs esat nodarbināts/-ta un kompānijas atrašanās vietas. Ir svarīgi maksāt pareizā arodbiedrībā, pretējā gadījumā jūsu tiesības var ciest. Lai iegūtu informāciju par to, kurā arodbiedrībā jums vajadzētu būt, sazinieties ar savas darbavietas arodbiedrības pārstāvi vai dodieties uz Kura ir mana arodbiedrība?