Par ASI

ASÍ ir izveidota no 44 arodbiedrībām, kas pārstāv vispārējus strādniekus, biroju un mazumtirdzniecību darbiniekus, jūrniekus, celtniekus un rūpniecības sfērās nodarbinātus strādniekus, elektriķus un citu profesiju pārstāvjus privātajā sektorā un daļā valsts sektora.

 

Apmēram ⅔ organizētā darbaspēka Islandē ir arodbiedrību biedri, kas ir saistītas ar ASÍ

Apmēram ⅔ organizētā darbaspēka Islandē ir arodbiedrību biedri, kas ir saistītas ar ASÍ. Kopējais ASI biedru skaits ir aptuveni 136 000; 121 000 biedru, kas aktīvi darbojas darba tirgū. Arodbiedrību blīvums Islandē pārsniedz 80%. Divas lielākās arodbiedrības Islandē ir VR ar apm. 40 000 biedru un Efling ar apm. 28 000 biedru. Abas arodbiedrības ir ASI sastāvā. 

Papildinformāciju par ASI skatiet vietnē www.asi.is