Jakie korzyści płyną z przynależności do związków zawodowych

Ruch pracowniczy jest największym ruchem społecznym w Islandii.

Układy zbiorowe

Związki zawodowe zawierają układy zbiorowe określające minimalne wynagrodzenia i inne warunki pracy dla wszystkich pracowników na islandzkim rynku pracy.

Zawieranie układów zbiorowych jest głównym zadaniem związków zawodowych.

Informacje, roszczenia płacowe i usługi prawne

Związki zawodowe stoją również na straży Twoich praw, udzielają porad, pomagają w dochodzeniu zaległych wynagrodzeń, a w razie potrzeby, świadczą usługi prawne w sporach płacowych.

Nie wahaj się zwrócić do swojego związku zawodowego po poradę, podejmą działania w Twoim imieniu tylko za Twoją zgodą.

Świadczenia chorobowe, domki letniskowe, zwroty kosztów

Związki zawodowe prowadzą również następujące fundusze, które zapewniają rożnorodne dofinansowania i świadczenia, które istonie mogą poprawić Twoją sytuację.

Fundusz chorobowy

Fundusz wypłaca świadczenia chorobowe tym, którzy spełniają minimalne warunki składkowe oraz są niezdolni do pracy ze względu na chorobę lub wypadek. Fundusz ten częściowo zwraca również swoim członkom koszty różnych programów zdrowotnych, badań przesiewowych w kierunku raka, itp. W wielu przypadkach wspiera on również różne formy aktywności fizycznej, t.j. karnety na siłownie czy karty na pływalnie.

Fundusz rekreacyjny

Członkowie związku mogą ubiegać się o wynajem domków letniskowych. Ponadto niektóre związki oferują również swoim członkom możliwośc zakupu biletów ulgowych wybranych linii lotniczych, bonów turystycznych czy też udzielają zwrotów kosztów za noclegi na terenie kraju, ponadto prowadzą sprzedaż kart wędkarskich oraz kart kempingowych.

Edukacja i kursy

Osoby zatrudnione, które pragną się dokształcić mogą się ubiegać o dofinasowanie i stypendia z funduszy edukacyjnych zwiazków zawodowych. Skontaktuj sie z Twoim związkiem zawodowym w celu uzyskania informacji o tym, jakie przysługują CI dofinansowania. Większość związków zawodowych refunduje koszty kursów języka islandzkiego już po pierwszym miesiącu członkostwa.

Rehabilitacja zawodowa

Jeśli z powodu choroby lub wypadku nie posiadasz takiej samej zdolności do pracy jak wcześniej, powinieneś skontaktować się z VIRK ( Fundusz Rehabilitacji Zawodowej)

Do którego związku zawodowego powinieniem odprowadzać składki członkowskie.

To zależy od rodzaju pracy, którą wykonujesz oraz regionu kraju, w którym jesteś zatrudniony. To bardzo ważne, aby przynależeć do odpowiedniego związku zawodowego, w przeciwnym razie mogą na tym ucierpieć Twoje prawa pracownicze.