Pasek z wynagrodzenia/Odcinek wypłaty

Masz prawo do otrzymania odcinka wypłaty wraz z wypłatą wynagrodzenia.

Twój Pasek wypłaty musi zawierać wyszczególnione wszystkie pozycje, które składają się na Twoje wynagrodzenie, jak również wszystkie potrącenia, takie jak: podatki, składki emerytalne, składki na związki zawodowe, itp.

Pracodawca jest odpowiedzialny za odprowadzanie wszystkich składek do odpowiednich instytucji. Pozostała kwota stanowi Twoją wypłatę, która przelewana jest na Twoje konto bankowe. Na pasku wypłaty powinna znajdować się również informacja o tym, do których związków zawodowych należysz.

Pasek wypłaty znajduje się zazwyczaj na koncie bankowym, w zakładce " dokumenty elektroniczne".

Wynagrodzenie
Na Twoim pasku wypłaty muszą być wymienione składowe Twojego wynagrodzenia, t.j. Liczba dziennych godzin pracy , liczba nadgodzin, dodatke grudniowy, itp.

Potrącenia z wynagrodzenia
Na odcinku wypłaty powinny również znależć się wyszczególnione wszystkie pozycje podlegające odliczeniu od wynagrodzenia brutto, t.j. Podatki, składki emerytalne, składki na związki zawodowe, itp. Pracodawca jest odpowiedzialny za odprowadzanie wszystkich składek do odpowiednich instytucji. Kwota, która pozostaje po odliczeniu potrąceń stanowi Twoją wypłatę netto.

Podatki
Pracodawcy są zobowiązani do comiesięcznego odliczania podatku dochodowego od wynagrodzenia pracownika i odprowadzania go do urzędu skarbowego. Każdy ma prawo do tzw. ulgi podatkowej ( zniżki podatkowej). To Twoim obowiązkiem jest poinformowanie pracodawcy o tym, czy i w jakiej wysokości chesz wykorzystywać swoją ulgę podatkową w swoim miejscu pracy. W przeciwnym razie pracodawca może odprowadzać od twojego wynagrodzenia pełną kwotę podatkową bez uwzględnienia ulgi podatkowej.

Emerytura
Zgodnie z prawem, obowiązkowej przynależności do funduszu emerytalnego podlegają wszyscy pracownicy w wieku od 16 do 70 lat. Fundusze emerytalne zajmują się wypłacaniem emerytur, rent inwalidzkich oraz pośmiertnych świadczeń emerytalno-rentowych pozostającym przy życiu współmałżonkom i/lub dzieciom.

Możesz się również zdecydować na opłacanie dodatkowych składek emerytalnych (isl. Viðbótarlífeyrissparnaður). Maja one charakter prywatny, dobrowolny i zobowiązują twojego pracodawcę do odprowadzania na Twoją korzyść dodatkowych 2 % wysokości Twojego wynagrodzenia na wybrany przez Ciebie dodatkowy fundusz emerytalny.

Składki członkowskie związków zawodowych
Pasek wypłaty powinień zawierać informacje o tym, do którego związku zawodowego należysz.

Jeśli nie jesteś pewien czy otrzymałeś odpowiednie wynagrodzenie, udaj się do Twojego związku zawodowego i poproś o przejrzenie Twojego paska wypłaty.