O ASÍ

ASI składa się z 44 związków zawodowych zrzeszających pracowników niewykwalifikowanych, biurowych, handlu detalicznego, marynarzy, branż budowlanych, przemysłowych elektrycznych i innych zawodów sektora prywatnego oraz części sektora publicznego.

 

Około ⅔ siły roboczej w Islandii to członkowie związków zawodowych zrzeszonych w ASI

Całkowita liczba członków ASÍ wynosi obecnie około 136 000, gdzie 121 000 aktywnie uczestniczy w rynku pracy. Do związków zawodowych w Islandii przynależy ponad 80% rynku pracy. Dwoma największymi związkami zawodowymi w kraju są VR zrzeszający około 40 000 członków oraz Efling z około 28 000 członków. Oba te związki należą do ASI. 

Więcej informacji o ASI znajdziesz na stronie www.asi.is