Giới thiệu về ASÍ

ASÍ được lập nên từ 44 công đoàn gồm lao động phổ thông, lao động văn phòng và bán lẻ, thủy thủ, lao động trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, ngành điện và nhiều ngành nghề khác trong khu vực tư và một phần khu vực công.

 

Có khoảng ⅔ lao động có tổ chức ở Iceland là thành viên của các công đoàn thuộc ASÍ

Có khoảng ⅔ lao động có tổ chức ở Iceland là thành viên của các công đoàn thuộc ASÍ. Tổng số thành viên ASÍ hiện nay khoảng 136,000; có 121,000 thành viên đang hoạt động tích cực trên thị trường lao động. Tỷ lệ có công đoàn ở Iceland là hơn 80%. Hai công đoàn lớn nhất tại Iceland là VR với khoảng 40,000 thành viên và Efling – công đoàn với khoảng 28,000 thành viên, cả hai đều là thành viên của ASÍ.  

Để biết thêm thông tin về ASÍ, vui lòng truy cập trang www.asi.is