Tham gia công đoàn mang lại lợi ích gì?

Phong trào công đoàn là phong trào xã hội lớn nhất Iceland

Thỏa ước lao động tập thể

Công đoàn đưa ra các thỏa ước lao động tập thể về mức lương tối thiểu và các điều khoản làm việc khác cho tất cả người lao động trên thị trường lao động Iceland.

Đưa ra thỏa ước lao động tập thể là nhiệm vụ chính của công đoàn

Thông tin, khiếu nại về tiền lương và dịch vụ pháp lý

Công đoàn cũng bảo vệ quyền của bạn, giúp đưa ra lời khuyên, hỗ trợ bạn đòi tiền lương chưa trả và cung cấp các dịch vụ pháp lý khi có tranh chấp về tiền lương nếu cần.

Đừng ngại liên hệ với công đoàn của bạn để được giúp đỡ, họ sẽ chỉ hành động thay mặt bạn khi được bạn cho phép.

Trợ cấp ốm đau, nhà hè, các khoản hoàn tiền

Công đoàn cũng vận hành các quỹ sau đây để cung cấp nhiều khoản tài trợ và trợ cấp khác nhau, chúng có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho bạn.

Quỹ trợ cấp ốm đau

Quỹ thanh toán trợ cấp ốm đau cho những thành viên đã đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về đóng phí công đoàn và hiện không thể lao động do ốm đau hoặc bị tai nạn. Quỹ này cũng hoàn trả một phần cho các thành viên công đoàn chi phí cho các chương trình y tế khác nhau, chương trình sàng lọc ung thư v.v. Trong nhiều trường hợp, quỹ cũng hỗ trợ các hoạt động giải trí khác nhau như hỗ trợ thẻ tập thể dục và thẻ bơi lội.

Quỹ giải trí

Các thành viên công đoàn có thể đăng ký thuê nhà nghỉ. Một số công đoàn còn cung cấp vé giảm giá từ các hãng bay và các công ty du lịch, cũng như hoàn tiền lưu trú tại Iceland, tiền mua thẻ câu cá và thẻ cắm trại.

Đào tạo và các khóa học

Nếu người lao động muốn học thêm, họ có thể nộp đơn xin tiền tài trợ đào tạo và đăng ký khóa học từ quỹ giáo dục công đoàn. Hãy liên hệ với công đoàn của bạn để biết thêm thông tin về những khoản trợ cấp mà bạn có quyền nhận. Hầu hết các công đoàn cũng hoàn trả cho các khóa học tiếng Iceland sau một tháng là thành viên.

Phục hồi công việc

Nếu bạn không còn khả năng làm việc như trước đây do bệnh tật hoặc tai nạn, bạn nên liên hệ với VIRK (Quỹ Phục hồi Nghề nghiệp).

Tôi nên thanh toán cho công đoàn nào?

Điều này phụ thuộc vào loại hình công việc và vị trí nơi bạn làm việc tại quốc gia này. Điều quan trọng là phải tham gia đúng công đoàn, nếu không quyền lợi của bạn có thể bị ảnh hưởng. Để biết thêm thông tin về việc bạn nên tham gia công đoàn nào, hãy nói chuyện với đại diện công đoàn tại nơi bạn làm việc hoặc tham khảo Công đoàn của tôi là ai?